Pengantar Ilmu Sosiologi (Sejarah, Teori, dan Mahzab)

Samudrabiru – Sosiologi bukanlah ilmu terapan sebagaimana matematika, fisika, kedokteran, psikologi atau ilmu-ilmu terapan lainnya. Akan tetapi bukan berarti sosiologi tidak bermanfaat untuk dipelajari. Sosiologi memberikan manfaat secara tidak langsung dalam kehidupan masyarakat. 

Tidak sedikit orang ketika bertindak ingin menyelesaikan suatu masalah, justru menimbulkan masalah baru. Ibarat slogan perusahaan pegadaian, sosiologi itu membantu orang untuk “menyelesaikan masalah tanpa masalah.” 

Penyelesaian masalah yang justru melahirkan masalah baru disebabkan adanya ketidakpahaman suatu pihak dalam memahami akar permasalahan tersebut. Di sinilah peranan sosiologi dalam memahami akar persoalan yang ada. Sosiologi membantu seseorang mengetahui duduk persoalan dengan jelas sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.

Untuk dapat menggunakan ilmu sosiologi dalam kehidupan masyarakat, maka terlebih dahulu seseorang perlu memahami bagaimana ilmu sosiologi tersebut sesungguhnya. Buku ini memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai pengantar dari ilmu sosiologi tersebut. 

Mulai dari gambaran umum mengenai sosiologi, kelompok-kelompok sosial dalam sosiologi, sejarah dan perkembangan, teori-teori sosiologi hingga mazhab-mazhab dalam ilmu sosiologi. Buku ini setidaknya ingin memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai gambaran umum tentang ilmu sosiologi tersebut.

Meskipun pengantar, buku ini memiliki arti yang sangat penting. Bagaikan sebuah bangunan, buku ini ibarat fondasi yang berdiri kokoh menopang bangunan yang begitu berat. Apabila fondasi tersebut tidak dibangun dengan baik, maka bangunan menjadi rapuh. 

Begitu juga dengan pengetahuan mengenai sosiologi. Tanpa adanya pengetahuan yang memadai terhadap dasar-dasar ilmu sosiologi maka pemahaman mengenai sosiologi seseorang dapat lemah. Di sinilah setidaknya yang akan diperoleh pembaca ketika membaca buku ini. Selamat membaca!

Judul Buku : Pengantar Ilmu Sosiologi (Sejarah, Teori, dan Mahzab)
Penulis : Budiharjo
Penerbit : Samudra Biru
Cetakan : I Juni 2015
Dimensi : vi + 159 hlm, 16 x 24 cm
Harga : Rp