AL-MAWAA’IDZ: Khutbah Jum’at Basa Jawa

ditulis oleh ulama yang mumpuni menggunakan bahasa jawa yang mudah dipahami dan cocok dibaca oleh masyarakat zaman sekarang dengan pembahasan persoalan terbaru.

Apa isi Khutbah Jumat Basa Jawi?

Al-Mawaa’idz; Khutbah Jumat Basa Jawi menika buku kempalan khutbah Jum’at, Idul Fitri, Idul Adha, lan gerhana (kusuf lan khusuf) ingkang dipun serat dening ulama NU Kabupaten Gunungkidul ing tahun 2022. Kejawi dipun serat dening ulama ingkang mumpuni ing babakan keilmuan, tema-tema ingkang dipun angkat ugi cocok kaliyan kebetahan umat ing zaman menika.

 Basa ingkang dipun ginaaken ugi gampil dipun pahami sahingga sekeca dipun mirengaken.cMurih buku menika saget langkung berkualitas, minangkacikhtiyar mbetahaken proses ingkang langkung dangu ugicnglibataken katah pihak. Awit saking pangestu saking PenguruscSyuriah lan Tanfidziyah PCNU, Lembaga Ta’lif Wan Nasyr (LTN) PCNU Gunungkidul lajeng mengorganisasi ulama NU Gunungkidul sahingga naskah khutbah Jum’at saget terbit seminggu sepindah.

Manfaat naskah khutbah kalih bahasa (Bahasa Indonesia lan Jawi) sampun dipun raosaken para khatib se-Nusantara. Lan pembukuan naskah khutbah menika mboten lepas saking panyuwunan saking para khatib kasebat. Kejawi saking kerja keras pengurus LTN NU Gunungkidul, buku menika saget terbit ugi awit bantuan saking mapinten-pinten pihak. 

Pramila saking menika, atur panuwun ingkang ageng kita aturaken dumateng Pengurus Syuriyah lan Tanfidziyah PCNU Gunungkidul, ulama Gunungkidul, lan sedaya pihak ingkang mboten saget kasebat setunggal-setunggal. Mugi-mugi sedaya wau dados amal ibadah minangka bekal sowan dateng Ilahi Rabbi.

Dapatkan Bukunya Sekarang Juga!

DAFTAR ISI

Daftar Isi 1
Daftar Isi 2
Daftar Isi 3

Spesifikasi Buku

Cetakan I Desember 2022;  272 hlm, ukuran 15,5 x 23 cm, kertas isi HVS 75 gram hitam putih, kertas cover ivory 230 gram full colour, jilid lem panas (soft cover) dan shrink bungkus plastik.

Harga Buku

Sebelum melakukan pembayaran, cek ketersediaan stock kepada admin. Jika buku out of stock pengiriman membutuhkan waktu – 3 hari setelah pembayaran.

Rp150.000

Rp140,000

Tentang Penulis

Drs. KH. Bardan Usman, M.Pd.I.,