KEMPALAN GEGURITAN NGUDA RASA ING WEKTU LODHANG

Buku ini bisa membantu para pembaca yang ingin belajar bahasa jawa khususnya mengenai geguritan (puisi berbahasa jawa) dengan mudah

Geguritan

Nguri-uri kabudayan dados tanggel jawab sedaya tiyang, mila kula pingin atur tanda tresna kagem para kadang sedaya kanthi buku kempalan geguritan punika. Minangka tiyang ingkang dipun lahiraken ing tanah Jawi, utamanipun Ngayogjakarta. Dumugi sak punika sekolah lan nyambut damel ugi dateng Ngayogjakarta, gadhah pepinginan tumut ngrembakaken geguritan.

Temtu anggen kula atur geguritan punika taksih kathah kekirangan, mila saking punika kula antu-antu kritik lan saran para kadang sedaya. Saengga ing tembe saklajengipun, kula tambah semangat anggen nyengkuyung nggilut-nggilut warisan leluhur.

Sumangga sami sangkul sinangkul mbangun diri lan gliyak-gliyak tumindak, saengga maneka warna karya sastra adhedhasar budaya jawi saget langkung ngrembaka. Mugi buku kempalan geguritan punika saget migunani tumrap sak sintena kemawon, langkung-langkung mbombong guru-guru SMK, utaminipun mata pelajaran Bahasa Jawa ing kukupan kabupaten Sleman, awit penulis kapatah dados Pembina MGMP Bahasa Jawa.

Dapatkan Bukunya Sekarang Juga!

DAFTAR ISI

Daftar Isi 1
Daftar Isi 2
Daftar Isi 3

Spesifikasi Buku

Cetakan I Desember;  62 hlm, ukuran 14,8 x 21 cm, kertas isi Bookpaper 57,5 gram, hitam putih, kertas cover ivory 230 gram full colour, jilid lem panas (soft cover) dan shrink bungkus plastik.

Harga Buku

Sebelum melakukan pembayaran, cek ketersediaan stock kepada admin. Jika buku out of stock pengiriman membutuhkan waktu – 3 hari setelah pembayaran.

Rp 90.000

Rp 61,000

Tentang Penulis

Estika Widiatni, S.Pd., M.Pd.

Pembina MGMP Bahasa Jawa